"Jos työssä jaksaminen tuntuu vaikealta, on syytä pohtia syitä, mistä se johtuu ja miten jatkaa eteenpäin."

Panosta työssäjaksamiseen nyt

"Henkilöstöön panostaminen tuo ylivoimaista kilpailuetua."

"Jos yritys panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja työn imuun eli päämääriin ja luovuuteen, siis positiivisiin asioihin, tuloksena on kymmenen kertaa suurempi käyttökate kuin mitä saavutetteisiin kustannussäästöillä."

Yritykseni tarjoamat palvelut

Ota yhteyttä
Tuulan kuva

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle tai ryhmälle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla samasta tiimistä, saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan itsenäisyys toiminnassa ja elämänhallinnassa.

Ennaltaehkäisevä työssäjaksamiseen panostaminen

Työhyvinvointi, työilmapiiri, kilpailukyky, urapolku, työyhteisön kehittäminen.

Kriisiytyneen työyhteisön auttaminen

Kriisit, konfliktit, vuorovaikutus, johtaminen.

Alkavan yrittäjän mentorointi

Uudella yrittäjällä tulee vastaan monenlaisia asioita, eikä kaikkia tarvitse oppia kantapään kautta.

Kuntoutusneuvonta

Kuntoutushakemusten täyttämisessä avustaminen. Kelan palvelut, neuvonta.

Yritykseni Uudet Tuumat tarjoaa työhyvinvointi ja työnohjauspalveluita Pohjois-Suomen ja Helsingin alueella. Tarjoan myös konsultointi-, luennointi-, toimintaterapia- sekä kuntoutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluja.

Olen koulutukseltani työnohjaaja STOry, toimintaterapeutti ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Aiemmin toimin toimintaterapiayrittäjänä (vuodesta 1998 alkaen) ja tein töitä vaikeavammaisten lasten ja nuorten kanssa. Jatko-opintojeni myötä yritykseni toimiala laajentui. Vuodesta 2007 lähtien olen toiminut työnohjaajana sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä pelastusalan ammattilaisille. Ansioluetteloni on liitteenä.

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä!

Käyntikortti